Завідувач відділення променевої діагностики, лікар рентгенолог – перша кваліфікаційна категорія. Стаж роботи 9 років.

Професійний досвід

В  2010р. закінчила Івано-Франківський Національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа»

2010-2012рр.  проходила інтернатуру за спеціальністю  «Радіологія» , Івано-Франківський Національний медичний університет.

В лютому 2012р. прийнята  в обласний клінічний онкологічний диспансер на посаду лікаря-рентгенолога відділення променевої діагностики

2012р пройшла спеціалізацію «Рентгенологія», Івано-Франківський Національний медичний університет, отримала диплом спеціаліста.

2012р участь в роботі VI Українського конгресу радіологів, м.Київ

2013р приймала участь в науково-практичній конференції «Новоутвори щитоподібної залози: проблеми діагностики, лікування, диспансеризації,» м. Яремча

2015р тематичне удосконалення « Паліативна терапія та реабілітація онкохворих», Харківська медична академія післядипломної освіти.

В 2015р. та в  2016р. успішно пройшла навчання за програмою «Школа сучасної мамографії» під керівництвом  ДУ Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН Є.Божок та головним спеціалістом із променевої діагностики новоутворень Університету Левен у Бельгії, професором Андре Ван Стін.

З 20.02.2016р.  по 02.02. 2016р. – ТУ «Променева діагностика патології бронхолегеневої системи» на базі Івано-Франківського національного медичного університету.

З 19.10.2016р.  по 17.11.2016р. – ПАЦ «Рентгенологія» на базі Івано-Франківського медичного університету.

З 2017р. –  завідувач відділення променевої діагностики.

2017р участь в семінарі « Променева діагностика невідкладних станів», м. Яремче .

2017р присвоєна друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Рентгенологія»

2017р. Тематичне удосконалення «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах», ІФНМУ

2017р Тематичне удосконалення «Основи комп`ютерної томографії» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Факультет післядипломної освіти.

2018р взяла участь в семінарі «Роль променевої діагностики в забезпеченні ефективності медичної допомоги першого рівня» присв`яченому міжнародному дню радіології, м. Яремча

2018р. Участь в семінарі « Сучасна візуалізація в онкології»

2019р. Взяла участь в роботі VІІ національного конгресу з міжнародною участю « Радіологія в Україні»

2019р. Пройшла тематичне удосконалення « Основи магнітно-резонансної томографії» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти.

2019р присвоєна перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Рентгенологія»

З 27.02-28.02.2020р. брала участь в міжнародному науково-практичному форумі «Українська медицина-європейський вибір», що проходив на базі КНП «ПКОЦ ІФ ОР»

01.07.20р. -03.07.20р. 8-й національний конгрес з міжнародною участю « Радіологія в Україні», м. Київ

06.11.2020р.-07.11.2020р Школа-семінар, присв`ячена 125-й річниці відкриття рентгенівських променів, м. Яремче

26.11.20р Перша спільна науково-практична конференція неврологів та радіологів України з міжнародною участю. Підводні камені  в діагностиці багатовогнищевого ураження головного мозку»

2021р тематичне удосконалення « Променева діагностика шлунково кишкового тракту та гепатобіліарної системи», ІФНМУ.