Вівчаренко Юрій Казимирович

Променевий терапевт, вища кваліфікаційна категорія. Завідувач відділення променевої терапії

Шеремет Андрій Володимирович

Променевий терапевт

Мицак Мирослава Володимирівна

Променевий терапевт, перша категорія

Турчин Божена Ярославівна

Променевий терапевт, перша категорія

Зендровська Ліліана Мирославівна

Променевий терапевт, перша категорія

Мислюк Галина Петрівна

Променевий терапевт

Наритник Ірина Дмитрівна

Лікар-радіолог, променевий терапевт

Мицак Леся Олегівна

Лікар-радіолог

Волошин Наталія Мирославівна

Лікар-радіолог, променевий терапевт

Завідувач радіологічним відділенням Вівчаренко Юрій Казимирович

Моб. тел. /Вайбер/ – 050-176-06-99


Радіологічна служба ПКОЦ представлена радіологічним відділенням. В радіологічному відділенні Івано-Франківського ПКОЦ в неактивному корпусі розгорнуто 45 ліжок для хворих, які отримують дистанційну променеву терапію. На активному крилі відділення з січня 2013 року розгорнуто 20 ліжок для хворих, які будуть отримувати паліативну променеву терапію (всього – 65 ліжок).

В штаті радіологічного відділення ПКОЦ знаходиться 62 працівника:

 • завідуючий радіологічним відділенням;
 • 10 лікарів-радіологів;
 • 26 середніх медичних працівників;
 • 22 молодших медичних працівників;
 • медичний фізик;
 • інженер-радіолог.

В сфері іонізуючого випромінювання працює  26  мед.працівників.

Променева терапія в радіологічному відділенні ПКОЦ здійснюється на основі ліцензії Державного комітету з Ядерного  регулювання України  № 345980 від 08.08.2010 року , поновлена за № 534469 від 14.07.2010 року строком на 5 років ( до 14.07.2015р.).

Радіаційна безпека  при роботі з джерелами ІВ контролюється інженерно-технічною службою відділення і включає в себе: контроль якості радіаційного захисту, контроль рівнів випромінювання на робочих місцях персоналу та суміжних приміщень і територій. В наявності відповідні протоколи вимірювань рівнів випромінювання.

Індивідуальний дозиметричний контроль здійснюється на основі індивідуальних дозиметрів типу ТЛД для працюючих категорії «А» в Центральній лабораторії радіаційної гігієни Харківського НДІМР, там  знаходяться і  зберігаються усі результати ІДК співробітників радіологічного відділення ( категорія «А»). В 2013 році за даними ІДК випадків перевищення квартальних та річних доз опромінення персоналом не спостерігалося.

Радіаційний відділ обласної СЕС здійснює періодичний радіаційний контроль за роботою відділення променевої терапії при проведенні променевої діагностики і терапії. Наявний універсальний санітарний  паспорт на всі  радіологічні апарати №31 від 24.04.2012 року – строк дії до 24.04.2014 року.

В онкодиспансері щорічно проводиться навчання персоналу категорії «А» з радіаційної безпеки  ( вересень -1 міс)) із здачею іспиту ( лікарі-радіологи, середній та молодший медичний персонал відділення).

Оснащення радіологічної служби

В радіологічному відділенні ОКОД знаходиться блок дистанційної гамматерапії з кабінетами гаммаапаратів – АГАТ-Р-1, Cobalt-60F, кабінет рентген терапевтичних апаратів – РУМ-7, РУМ -17. В активному крилі радіологічного відділення розміщений кабінет внутріпорожнинного гаммаапарату АГАТ-ВУ.

Для дистанційної гамма-терапії  в ОКОД використовується 2 гама-терапевтичних апарати – АГАТ-Р1 і Fcc 8000 Co-60F.

Для внутріпорожнинної гамма-терапії використовується апарат АГАТ-ВУ.

Також є рентген-терапевтичні апарати РУМ-17 (довгофокусна терапія) та РУМ-7 (близько фокусна терапія).

Сервісне обслуговування апаратів АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ здійснює «Кобальт-Сервіс» м. Київ, сервісне обслуговування апарату Cobalt-60F здійснює «Медсервіс» м. Львів, сервісне обслуговування рентгентерапевтичних апаратів РУМ-7, РУМ-17 здійснює «Реммед» м. Львів.

Повірка наявної дозиметричної апаратури проводиться в м. Біла Церква.

Для передпроменевої підготовки використовуються дані рентген дослідження, УЗД, МРТ, МСКТ – на базі онкодиспансеру.

Для проведення поточного радіаційного контролю використовується Unidos-E. ІДК який проводиться центральною лабораторією радіаційної гігієни  Харківського науково-дослідного інституту мед радіології ім. С.П.Григорьєва

Контроль роботи радіологічних підрозділів з боку обласних СЕС. Наявність санітарного паспарту на кожний  радіологічний підрозділ (кабінет, апарат), дата.

Контроль роботи радіологічного відділу зі сторони СЕС – 03.12.2013р., державного комітету з ядерного регулювання – 15.01.2013р.

Кадрове забезпечення

 • Завідуючий радіологічним відділенням Вівчаренко Юрій Казимирович, вища категорія
 • Лікар-променевий терапевт Ткачук Богдан Юрійович, спеціаліст
 • Лікар-променевий терапевт Мицак Мирослава Володимирівна, вища категорія
 • Лікар-променевий терапевт Дорош Оксана Василівна, перша категоріі
 • Лікар-променевий терапевт Турчин Божена Ярославівна перша категорія
 • Лікар-променевий терапевт Зендровська Ліліана Мирославівна перша категорія
 • Лікар-променевий терапевт Черняк Ірина Григорівна, перша категорія
 • Лікар-променевий терапевт Доцяк Галина Петрівна
 • Лікар-променевий терапевт Наритник Ірина Дмитрівна
 • Лікар-променевий терапевт Шеремет Андрій Володимирович
 • Лікар-променевий терапевт Мицак Леся Олегівна, спеціаліст
 • Старша медсестра радіологічного відділення Боднар Світлана Ярославівна, вища категорія

Інженерно-технічної служби:

 • Інженер-радіолог Сиротинський Роман Михайлович, I категорії
 • Медичний фізик Селезінка Надія Степанівна, вища категорія

Історія становлення та розвитку радіологічної служби

Історію становлення радіологічної служби обласного онкологічного диспансеру можна умовно розділити на 5 періодів .

1-й період  бере свій початок з 08.10.1957  року , коли був відкритий вперше радій-кабінет у старому приміщенні диспансеру по вулиці Чапаєва (теперішній Січових стрільців). Працювала у ньому лікар-радіолог Воробчук Є.П. Лікування онкологічних хворих (гінекологічних) проводилося з допомогою радіоактивного елемента радія, ручним способом (ручні зарядки).

2-й період — з 1962 року , коли в штатному розписі ООД зявляється окрема структура – радіологічне відділення , очолювала його лікар-радіолог Воробчук Є.П. ( 1962-1971р.р.) В штаті радіологічного відділення на той час працювали лікарі-радіологи Остапович Г.Й, Соболь П.І.

З 1965 року розпочато проведення методу променевої терапії з допомогою рентген терапевтичних апаратів (близькофокусної рентгентерапії) для лікування злоякісних пухлин шкіри та слизових, а пізніше для лікування онкогінекологічної патології (рак вульви, шийки матки). Приміщення рентген терапевтичних апаратів знаходилося у бувшій обласній лікарні, по вулиці Дзержинського (теперішній Мазепи). На рентгентерапевтичних апаратах працювали лікарі-радіологи — Марущак Є.Є., Островська М.Й.

3-й період, найдовший — з 1969 року, коли обласний онкологічний диспансер перейшов у новозбудоване приміщення с.Чукалівка. В новому диспансері радіологічне відділення отримало пристосоване, згідно НРБ, приміщення, в якому були передбачені різноманітні структурні підрозділи (палати, блок для ручних аплікаційних методів опромінення (ручних зарядок — радій, та інші), боксовані (активні ) палати, кабінети для рентген терапевтичних апаратів, приміщення для проведення діагностики та лікування відкритими радіоізотопними препаратами (радіоактивний йод, та інші), приміщення для дистанційного гаммаапарату ЛУЧ-1, який було встановлено у 1969 році, і відповідно розпочато застосування нового, на той час, методу дистанційної гаматерапії.

З 1970 року в штатному розписі  радіологічного відділення зявляється інженерно технічна служба . (Інженери-радіологи Крикунов В.А., Іванишин Д.М., техніки-дозиметристи Гольденберг Б.А., Мачкін Ю.В.

Істотну допомогу по створенню інженерно-технічної служби радіологічного відділення надали спеціалісти Харківського НДІМР, Московського СМНУ-145, Чернівецького онкодиспансеру, Івано-Франківського медичного інституту. Застосування гаматерапії в лікувальні онкохворих вимагало спеціальних знань з радіаційної медицини, радіобіології, дотримання норм і правил радіаційної безпеки (НРБ, ОСП), визначення та розподілу доз опромінення у вогнищі та навколишніх структурах, критичних органах, захист персоналу та пацієнтів від переопромінення. Штат інженерно-технічної служби пройшов навчання (курси) на базі Харківського НДІМР. В той же час радіологічна служба ООД була оснащена необхідною дозиметричною апаратурою (клінічним дозиметром, індивідуальними дозиметрами, захисною технікою тощо).

З 1971 по 1974 роки завідуючим радіологічним відділенням призначений лікар-радіолог Кейван М.Д. На той час, згідно штату, радіологічне відділення було розраховано на 60 ліжок. В цей період у радіологічному відділенні досить успішно функціонував радіо-хірургічний блок, де проводилося комбіноване лікування злоякісних пухлин мяких тканин, шкіри, слизових, деяких локалізацій гінекологічних захворювань, ураження лімфовузлів. Перевагою радіо-хірургічного методу була можливість здійснення з максимальною ефективністю основного принципу променевого лікування – застосування безперервних вогнищевих доз випромінювання, що забезпечує руйнування самої пухлини або її залишків з мінімальними місцевими і загальними променевими реакціями (променева абластика). Порівняльні розрахунки променевих доз показують більш різке спадання інтенсивності випромінювання при внутрішньо-раневому введенні радіоактивних препаратів, ніж при дистанційній гама терапії. З цією метою використовувався радіоактивний радій, пізніше кобальт, золото (голки, аплікатори).

Паралельно в радіологічному відділенні вперше було започатковано використання  інтраопераційної променевої терапії методом близькофокусної рентгенотерапії з допомогою апарату ТУР-60, враховуючи його фізико-технологічні характеристики (висока вихідна потужність дози 1500-2000 рад на хвилину, при напрузі 60 Кев, силі струму 6-8 мА.). Цінність даного методу полягала в тому , що на післяопераційне поле підводилася доза 3500 рад, що цілком була достатньою для девіталізації ракових клітин на поверхні операційного поля, чим зменшувався ризик виникнення місцевих рецидивів.

В організації лікувальної справи в радіологічному відділенні значний внесок було зроблено професором Ветощуком В.І. та к.м.н. Довчуком М.З. Вони розробили теоретичні основи в розрахунках доз випромінювання як для дистанційної гама терапії на апараті ЛУЧ-1, так і для контактної променевої терапії. Ними власне і був обґрунтований метод радіохірургії. В радіо-операційній радіологічного відділення ООД вперше була проведена лікарем Ткачуком Б.Ю. в 1972 році  операція — ларінгектомія. Пізніше лікар Ткачук Б.Ю. в 1976 році перейшов на посаду лікаря-радіолога відділення, де працює і в даний час.

Із початком експлуатації апарату дистанційної гаматерапії  ЛУЧ-1 в радіологічному відділенні почали застосовувати  метод поєднано променевої терапії (дистанційна та внутріпорожнинна, аплікаційна гама терапія) при пухлинах піхви, шийки матки, вульви, прямої кишки.

Освоєний і широко використовувався метод проведення поєднано променевого лікування для пухлин порожнини рота, зокрема методика внутрітканевої променевої терапії раку язика, пухлин носоглотки і порожнини носа. На жаль, радіохірургічний блок в радіологічному відділенні у зв’язку із реорганізацією в березні 1977 року був закритий і припинив своє існування. Продовжувалося лікування закритими джерелами ІВ (ручними аплікаторами).  В той же час в централізованому порядку онкодиспансер отримує новий  апарат для внутріпорожнинної гаматерапії АГАТ-В, який базувався на принципі «афтелодінгу» і для проведення передпроменевої підготовки пересувний рентгенапарат та апарат ЕРГА. Значна частина хворих , в першу чергу із гінекологічними захворюваннями, почала отримувати брахітерапію на цьому апараті, який в плані радіаційної безпеки, дозової загрузки на персонал та пацієнтів був значно вигіднішим, безпечнішим , ніж проведення променевого лікування ручними аплікаторами.

З 1973 року в ООД на базі радіологічного відділення почала функціонувати радіоізотопна лабораторія. Проводилася діагностика із використанням відкритих ізотопів , зокрема йоду, фосфору, радіоактивного  золота, та інше, захворювань щитовидної залози, печінки, нирок, злоякісних меланом, а також виявлення метастазів пухлин. Дана лабораторія була оснащена відповідною радіологічною апаратурою ( гамакамери, сканери, детектори і інш.). Одночасно проводилося спеціальне лікування хворих на рак щитовидної залози радіоактивним йодом. В лабораторії працювали лікарі Костюк О.М., Мішта Г.О.,Сєдова Р.Т., Вань М.Б., Соломович О.М.

Почергово в хронологічному порядку завідуючими радіологічним відділенням були: 1975-1976 р.р. — Костюк О.М.; 1977-1978р.р. — Семенюк Є.Г.; 1978-1980р.р. — Мещерякова С.О.; 1980-1990р.р. — Кухній П.П.; 1990-1991р.р. — Ткачук Б.Ю.

Працювали на той час лікарями -радіологами: на дистанційних гамапаратах — Литвинець Л.Л., Голубченко Н.І., Бєляєва Л.Л., Семенюк Є.Г., Турчинський Р.М., Мішта Г.О., Русінова В.Я., Мицак М.В.; на рентгентерапевтичних апаратах — Островська М.Й., Марущак Є.В.,Боднарук О.Й.; в блоці закритих джерел — Воробчук С.П., Остапович Г.Н., Мещерякова С.О., Іванів Л.І.

Інженерно-технічна служба:  інженер-радіолог — Селезінка Н.С., технік дозиметрист — Хомицький В.П.

4-й період — 10.09.1991 року проведено 1-й етап реорганізації радіологічного відділення, ліквідовано радіоізотопну лабораторію, залишено 2 активних ліжка для лікування хворих радіоактивним йодом, 01.01.1992 року проведено 2-й етап реорганізації відділення, остаточно припинено використання відкритих радіоізотопів.

В цей час відбувається централізоване переоснащення радіологічної служби онкодиспансерів новим радіологічним обладнанням. В 1991 році ООД отримує новий апарат для брахітерапії АГАТ-ВУ, а також новий дистанційний ротаційний  гамаапарат АГАТ-Р-1. Для проведення планування променевої терапії в ООД широко використовували рентгендіагностичні апарати, модифіковані приставки. В приміщенні радіологічного відділення облаштовано рентгентопометричний кабінет , де проводилася перед променева підготовка. На той час, з 1992 по 1996 рік цю важливу ланку роботи проводили проф. Ветощук В.І., лікар-рентгенолог Грицькевич С.М.

Одночасно із поступленням в ООД перших апаратів УЗД, поступово опрацьовувалася методика застосування УЗД для перед променевої підготовки та моніторингу самого процесу променевої терапії.

У радіологічному відділенні, враховуючи наявність нової сучасної радіологічної апаратури, починають широко використовуватися різноманітні методики проведення, як самостійного променевого лікування , так і поєднання променевого компоненту із хіміопрепаратами (ендолімфатична ХТ + променева терапія), різні комбінації і варіанти комбінованого лікування (доопераційне та післяопераційне опромінення), застосування рухомих способів опромінення , що не проводилося раніше.Особливо слід відмітити особистий вклад в покращення ефективності і якості променевого компоненту лікування хворих на злоякісні пухлини зав.кафедрою онкології проф. Голотюка І.А. Це стосується в першу чергу виробленню та запровадженню якісно нових підходів до лікування злоякісних пухлин, зокрема променевої терапії (численні методики хіміопроменевого лікування, широке застосування радіомодифікаторів при проведенні самостійної променевої терапії, удосконалення методик паліативної променевої терапії).

В 1994 році проведено реорганізацію ООД у зв’язку із вступом в експлуатацію 3-го корпусу диспансеру (передано корпус з ОПНЛ №3). Радіологічне відділення тепер розміщалося у 2-х корпусах, активному і неактивному.

В 1998 році внаслідок реорганізації радіологічне відділення стало на 65 ліжок (з них 5 торакальних). В 1999 році внаслідок чергової реорганізації кількість ліжок в радіологічному відділенні становила 60.

Завідуючою радіологічним відділення  з 1991 по  1999 р.р. була Соломович О.М.

Працювали на той час лікарями-радіологами: на дистанційних гамапаратах — Турчинський Р.М., Мішта Г.О., Ткачук Б.Ю., Кавенська В.В., Сурмачевська Л.В., Кухній П.П.; на рентгентерапевтичних апаратах — Боднарук О.Й., Боднарук С.М.; в блоці закритих джерел — Русінова В.Я., Мицак М.В., Кейван М.Д., Живецька Л.Ф.

5-й період — з 2000 року по даний час.

Завідуючим радіологічним відділом призначено Вівчаренка Ю.К. За цей період відбулися в масштабах держави істотні зміни в структурі та організації радіологічної служби. Зокрема, із загальної радіологічної служби ,утворилося Українське товариство радіаційних онкологів — променевих терапевтів (УТРО), яке очолив директор Харківського НДІМР, проф. Пилипенко М.І., головою обласного товариства радіаційних онкологів обрано доц. кафедри медичної радіології Остапяка І.М. проведено детальну реєстрацію лікарів-радіологів променевих терапевтів, інженернотехнічної служби всіх диспансерів та НДІ, заплановано на перспективу проведення науково-практичних конференцій та з’їздів променевих терапевтів, розроблені концепції покращення служби променевої терапії в цілому.

В 2001 році вперше на Україні в Івано-Франківському ООД була створена Реґіонарна програма «Онкологія», де також були відображені кардинальні  моменти покращення роботи радіологічної служби , променевої терапії, в організаційному плані, в плані покращення матеріальнотехнічної бази, переоснащення новою сучасною медичною радіологічною апаратурою, намічені перспективи розвитку.Головну участь у створенні цієї програми взяли  головний лікар ООД Романчук В.Р., заст. начальника УОЗ Гулій А.М. , заст..г/л з ОМР Семенів П.М., заст..г/л з лікувальної роботи Цибран І.С., всі зав. профільними відділеннями та службами. Пізніше наша реґіонарна програма стала базовою для прийняття загальнодержавної програми «Онкологія» (2004).

Згідно цих програм передбачалося на перспективу істотне покращення забезпечення радіологічної служби України ( зокрема променевої терапії ) переоснащення сучасною медичною радіологічною апаратурою,як для проведення передпроменевої підготовки. так і для самої променевої терапії, підготовка та забезпечення кадрами інженерно-технічну службу обласних диспансерів та НДІ, аспекти навчання та перепідготовки променевих терапевтів для роботи на сучасному обладнанні.

В обласному онкологічному диспансері  за цей період проводилися міроприємства зусиллями адміністрації ООД та колективу радіолгічного відділеення по покращенню матеріальнотехнічної бази, зокрема в 2003 році проведено капітальний ремонт корпусу №3, де було розміщено основну частину радіологічного відділення (49 хворих), оснащення електропобутовою апаратурою, твердим і мяким інвентарем.

Враховуючи те, що протягом 2000-2007 років штат лікарів поповнився молодою зміною — Зендровська Л.М., Дорош О.В., Турчин Б.Я., Черняк І.Г. велика увага з боку зав.радіологічним відділенням Вівчаренка Ю.К. приділялася навчанню молодих спеціалістів сучасним аспектам променевої терапії, активним залученням їх до науково-пошукової роботи.

В 2006 році в Україні створено центральний орган з контролю за роботою підприємств, які у своїй діяльності використовували джерела іонізуючого випромінювання, в тому числі закладів охорони здоровя ( Державний комітет з ядерного регулювання, а також його регіональні інспекції, одна з них знаходиться у м.Івано-Франківську). Отже крім ОСЕС, ОРРВ ОКЛ, контроль за використанням джерел ІВ медичними закладами з 2007 року почала здійснювати Західна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки      начальник Джуранюк О.В.)

В 2007 році радіологічною службою Івано-Франківського ООД однією із перших на Україні проведено ліцензіювання права роботи із джерелами ІВ, а також створенням регіонарної системи гарантії якості променевої терапії хворим із злоякісними пухлинами.

Враховуючи значну матеріальну зношеність та застарілість наявної медичної радіологічної апаратури, нові сучасні вимоги до якості та безпечності проведення променевого лікування пацієнтам області ,зав.радіологічним відділенням , обласним позаштатним радіологом, сумісно із адміністрацією ООД неодноразово, постійно, наполегливо приймалися всі можливі заходи для покращення матеріальнотехнічної бази радіологічної служби. Завдяки цим титанічним зусиллям , а також розумінню цієї ситуації, і максимальному сприянню з боку обласної державної адміністрації (голів ОДА Вишиванюка М.В., Палійчука М.В., Ткача Р.В., голів  обласної ради Олійника І.Й., Сича О.М. Начальників управління ОЗ Яворського М.І., Малофія Л.В., Олінійчука М.Д.) , МОЗ України, протягом 2008-2010 р. вдалося успішно провести істотне покращення в переоснащенні як ООД в цілому , так і радіологічної служби зокрема, новою сучасною дороговартісною діагностично-лікувальною апаратурою.

2007-2008 р.р. — проведено демонтаж застарілого гама апарату ЛУЧ-1; проведено модернізацію гамаапарату брахітерапії АГАТ-ВУ; проведено реконструкцію частини активного крила; радіологічного відділення під приміщення блоку магніто-резонансного томографа а також встановлення цього апарату і введення в експлуатацію;

2009-2010р.р. — проведено капітальне будівництво прибудови до активного крила під розміщення нового гаматерапевтичного комплексу Cobalt-60F, а також його встановлення і введення в експлуатацію. Даний апарат був оснащений сучасною плануючою системою Гамаплан 2000, що дало змогу якісно покращити рівень передпроменевої підготовки пацієнтів, а відповідно і якість самого променевого лікування.

В 2011 році проведено реорганізацію ліжкового фонду вод, радіологічне відділення стало на 65 ліжок, одночасно проведено реорганізацію структурних підрозділів самого відділення, було закрито блок закритих ізотопів (лікування ручними джерелами ІВ-аплікаторами).

Паралельно проводилися перемовини із позабюджетними організаціями та фондами у плані покращення матеріальнотехнічної бази. В результаті такої співпраці із Фондом розвитку України Р.Л. Ахметова наш заклад отримав в 2011 році новий сучасний спіральний комп’ютерний томограф фірми Тошіба, одночасно із функцією симулятора за допомогою системи лазерів.

В 2012 році проведено реконструкцію частини активного крила радіологічного відділення, встановлення спірального комп’ютера, введення його в експлуатацію.

Враховуючи таке переоснащення ООД і радіологічної служби зокрема постала нагальна проблема у забезпеченні інженерно-технічними кадрами. Внаслідок сприяння ректора Івано-Франківського НУНГ Крижанівського Є.І. проведено підготовку, навчання і направлення на роботу в радіологічний відділ ООД випускника вузу Сиротинського Р.М., який працює у відділенні інженером-радіологом з 2010 року.

В 2012 році по лінії МАГАТЕ Івано-Франківський ПКОЦ отримав комплект сучасної дозиметричної апаратури Unidos-E для проведення якісної клінічної дозиметрії.

За період 2000 -2012 року на чільному місці в роботі радіологічного відділення стояло питання навчання, удосконалення, підготовка лікарів – променевих терапевтів. За цей період лікарями радіологічного відділення взято активну участь в роботі  15 міжнародних, національних , реґіонарних науковопрактичних конференцій, 4 з’їздів променевих терапевтів та онкологів України, підготовлено до виступу на них 12 доповідей, та здійснено публікації 16 статей з аспектів променевої терапії у численних збірниках, та спеціальних журналах України ( УРЖ, Онкологія, Збірник праць КМАПО, Галицький вісник, ЛОР). Із активною участю працівників радіологічного відділення успішно проведено науковопрактичну конференцію з променевої терапії з міжнародною участю в с. Гута в 2011 році.

Також прийнято активну участь у проведенні 2 національних науковопрактичних конференцій  в м. Яремча («Персоніфікація діагностики та лікування онкозахворювань»), м. Івано-Франківську за участю Міністра ОЗ України Богатирьової Р.В. («Проблеми діагностики та лікування онкогінекологічного раку») та регіональної конференції з проблем діагностики та лікування меланоми у 2012 році.

Отримано в співавторстві патент на винахід, три патенти на раціоналізаторські пропозиції.

За період 2011-2012 р. проведено ряд робіт по покращенню матеріальнотехнічної бази радіологічного відділення, а саме:

 • проведено капітальний ремонт частини активного крила радіологічного відділення власними силами із залученням спонсорської допомоги, позабюджетних коштів, а також допомоги адміністрації ООД;
 • проведено заміну твердого інвентаря у неактивному крилі відділення із залученням спонсорів (53 нових медичних ліжка);
 • проведено оновлення , модернізацію копіювальної, комп’ютерної, електропобутової техніки у відділенні.

У зв’язку із покращенням і забезпеченням новою діагностичною апаратурою (МРТ, СКТ, УЗД, рентгендіагностичний комплекс, наявність планувальної системи Гамаплан 2000, віртуальної симуляції з допомогою лазерів до СКТ)

істотно зросла якість, безпечність проведення променевого лікування хворих з різними локалізаціями пухлин. Вдалося запровадити  та удосконалити з активною участю кафедри онкології (зав. каф. Крижанівська А.Є.), кафедри медичної радіології (зав. каф. Рижик В.М.) багато різноманітних ефективних методик променевої  терапії пацієнтам із злоякісними пухлинами (метастатичний рак з ураженням кісток, полірадіомодифікація, різноманітні режими і методики адювантної та неоадювантної  променевої терапії ).

На перспективу заплановано переоснащення та заміна ортовольтних апаратів для близькофокусної та далекофокусної рентгентерапії, заміна застарілого гамаапарату АГАТ-Р-1 на сучасний лінійний прискорювач, можливе оновлення гамаапарату для брахітерапії на сучасний.

Пропозиції щодо подальшого поліпшення роботи радіологічної та дозиметричної служби  області:

 1. Покращення фінансування радіологічної служби в цілому  для нормального експлуатування існуючої  радіологічної апаратури (планові профілактичні огляди, перезарядка джерел ІВ, захоронення використаних джерел ІВ, і т.д.).
 2. Забезпечення якості та ефективності променевого лікування онкохворих шляхом подальшого переоснащення новою сучасною апаратурою (лінійний прискорювач, або ще один сучасний гаматерапевтичний комплекс,сучасний рентгентерапевтичний апарат), а також, необхідними різноманітними фіксуючими пристроями  (рамками, каретками, термопластичними масками) згідно  Державної програми «Онкологія».
 3. Вирішення питання забезпечення технічними кадрами радіологічної служби онкодиспансерів (техніки-дозиметристи) в централізованому порядку: підготовка, навчання.
 4. При наявності достатнього фінансування  для оплати відряджень проведення курсів вдосконалення  для лікарів-радіологів в провідних  радіологічних  центрах України, Білорусії, а також в провідних центрах Європи.
 5. При наявності фінансування проведення закінчення капітального ремонту активного корпусу радіологічного відділення.
 6. Для осіб, що працюють у сфері іонізації встановити 25% надбавку за шкідливість.