Стасів Орест Михайлович

Торокальний хірург, перша кваліфікаційна категорія

Цибран Святослав Степанович

Онкохірург, вища кваліфікаційна категорія. Медичний директор

Завідувач хірургічного відділення Бойко Василь Васильович

Моб. тел. /Вайбер/Телеграм – 097-84-11-455


В КЗ «ПКОЦ» функціонує хірургічне відділення № 2 (пухлин голови, шиї та легень) на 30 ліжок, з них 25 — для лікування хворих з пухлинами голови та шиї, 5 ліжок — для надання допомоги хворим з пухлинними захворюваннями легень.

Штат хірургічного відділення № 2:

У відділенні згідно штатного розпису зайнято 3,75 лікарських посад:

 • 1,0 посади завідувача відділення,
 • 2,25 посади лікаря-онкохірурга,
 • 0,5 лікаря-торакального хірурга

Всі лікарі мають відповідну спеціалізацію. Мають кваліфікаційну категорію вищу – 5 (В.Бойко, Т.Боднарук, І.Цибран, Костишин І.Д., О.Стасів),  другу – 1 (А.Сахнюк).

У відділенні згідно штатного розпису зайнято 21,25 посади молодших медичних спеціалістів: 11,25 посад медичних сестер та 10 посад молодшого медичного персоналу.

 

Хірургічне відділення № 2 (пухлин голови та шиї) надає допомогу хворим із злоякісними  та  доброякісними  пухлинами :

 • шкіри,
 • гортані
 • глотки,
 • слизової оболонки ротової порожнини,
 • щелеп, кісток та м`яких тканин голови та шиї,
 • щитоподібної залози,
 • слинних залоз,
 • лімфатичної системи (етап дообстеження),
 • легень та органів грудної клітки

Напрями роботи відділення

 • проведення діагностичних досліджень та лікування згідно наказу МОЗ України від 17.09.2007 року № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія»;
 • надання консультативної допомоги хворим з пухлинними захворюваннями
 • здійснення планових виїздів в ЦРЛ, інші  ЛПЗ області з метою надання організаційно-методичної допомоги з питань онкології, проведення консультацій хворих,
 • проведення конференцій з лікарями загально-лікувальної мережі області з проблемних питань онкопатології ЛОР-органів, ротової порожнини та легень – Коломийська, Галицька ЦРЛ, обласна стоматологічна поліклініка, ОКЛ.
 • аналіз стану надання онкологічної допомоги населенню області,
 • здійснення санітарно-роз’яснювальної роботи серед населення в засобах масової інформації – радіо, газети, обласне телебачення – виступи на радіо, друк статей лікарів відділення в регіональній пресі, виступи на обласному телебаченні «Галичина»
 • З грудня 2013 року функціонує кабінет патології щитоподібної залози, внаслідок чого значно збільшилися показники раннього виявлення раку щитоподібної залози та хірургічного лікування даного захворювання.
 • Медичний персонал відділення активно впроваджує новітні методи діагностики та лікування раку різних локалізацій, зокрема таргетну терапію та онкоімунотерапію, та бере участь в проведенні міжнародних рандомізованих  клінічних досліджень.

Матеріальне забезпечення та санітарно-гігієнічний стан відділення:

 • Відділення в основному забезпечене всім необхідним обладнанням для проведення діагностичних та лікувальних процедур;
 • Протягом травня-червня 2018 року силами відділення за допомогою благодійних внесків та за сприяння адміністрації закладу проведено поточний ремонт відділення.
 • Санітарно-гігієнічний стан відділення задовільний. У 2018 р придбано нову сухожарову шафу для стерилізації інструментарію, встановлено витяжну шафу в маніпуляційному  кабінеті для підготовки інфузій  хіміотерапевтичних середників, планується придбання шафи для зберігання стерильного інструментарію “Панмед”.

Історія відділення

Офіційно початок відліку часу роботи відділення пухлин голови та шиї  Івано-Франківського обласного онкологічного диспансеру  припадає на 1990 рік, коли на базі  І хірургічного відділу були виділені ліжка для хворих з пухлинами шлунково-кишкового тракту, голови, шиї, ЛОР-органів, шкіри та м’яких тканин.

Проте, лікування хворих з пухлинами голови та шиї розпочаласось набагато раніше, ще з 1971 року.

У 1969 році до обласного онкологічного диспансеру на роботу після закінчення клінічної ординатури на кафедрі оториноларингології (ЛОР) Івано-Франківського медичного інституту прийшов молодий лікар Богдан Юрійович Ткачук. Уже в 1970 році він закінчив тримісячні курси з питань лікування ЛОР-онкологічних захворювань в м.Києві на базі інституту оториноларингології  ім.проф.О.С.Коломійченка  НАМН України.

А у 1971 році молодий лікар, Б.Ткачук, провів першу операцію – ларингектомію в рідному онкодиспансері разом з лікарем М.Кейваном. На жаль, прізвище цього хворого втрачене.

Богдан Юрійович Ткачук за час роботи в онкодиспансері провів значну кількість обстежень пацієнтів, зокрема, методами езофагогастроскопії, бронхоскопії, риноскопії,  значне число оперативних втручань – здійснював накладання трахеостоми, перев’язки сонних артерій, лімфаденектомії (по Крайлю та Валаху).

З 1985 року в обласному онкодиспансері лікуванням хворих з пухлинами ЛОР-органів займався  доктор медичних наук Анатолій Антонович Чесноков, який до цього часу був завідувачем відділення пухлин голови та шиї Тюменського обласного онкологічного диспансеру, і в подальшому очолив кафедру оториноларингології Івано-Франківського медичного інституту.

А.Чесноков  у 1987 році, у співавторстві з В.В.Рево та С.Н.Лапченком, видав монографію «Реконструкція гортані після субтотального її видалення», де описані методики субтотального видалення з її реконструкцією, дано оцінку онкологічній та функціональній ефективності реконструктивної ларингектомії, наведені методик тимчасового та постійного протезування гортані і трахеї.

За короткий час роботи в Івано-Франківському онкодиспансері А.Чесноков підготував ЛОР-спеціаліста, Тараса Богдановича Боднарука, який спільно із Б.Ткачуком займалися ЛОР-практикою онкологічних захворювань.

У 1990 році в обласному онкологічному диспансері після закінчення інтернатури в інституті оториноларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України розпочав роботу В’ячеслав Миколайович Ванченко.

Невдовзі, при І хірургічному відділенні ООД  відкрили 10 ліжок для хворих з пухлинами голови та шиї (завідувач відділення В’ячеслав Григорович Гончар). В короткому часі, ці 10 ліжок, а також ліжка для урологічних хворих, пацієнтів з пухлинами грудної залози об’єднали, в такий спосіб утворивши ІІ хірургічне відділення обласного онкологічного диспансеру, яке очолив В.Ванченко.

Завідував відділенням пухлин голови та шиї з 1999 року до 2009 рік кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології Івано-Франківського медичного інституту Іван Данилович Костишин.

Увесь цей час  відділення було розгорнуте на 50 ліжок, з яких 40 – для лікування пацієнтів з онкопатологією голови та шиї, і ще 10 ліжок – для лікування пацієнтів з пухлинами легенів. Таким чином відділення розширилося, в ньому працювали лікарі – Святослав Степанович Цибран, Тарас Богданович Боднарук, Орест Михайлович Стасів.

За час керівництва відділенням доцента І.Костишина співробітниками відділення проводилась активна наукова робота – отримано 3 авторські свідоцтва на винаходи, 12 свідоцтв про раціоналізаторські пропозиції, підготовлено 4 інформаційні листи Міністерства охорони здоров’я України надруковано 38 статей у науково-практичних медичних виданнях України, підготовлено 12 доповідей на науково-практичних загально державних конференціях з актуальних питань лікування онкологічних захворювань ЛОР-органів, пухлин голови та шиї.

За цей час відділення було базою для підготовки і навчання  6 лікарів-інтернів за спеціальністю онкохірургія.

У відділенні  активно впроваджували реґіонарну терапію у складі комплексного лікування злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки. Впроваджені пластичні операції з одномоментного закриття післяопераційних дефектів тканин обличчя і верхніх дихальних шляхів. Впроваджені нові методи лікування раку гортані з використанням інтенсивної дистанційної гама-терапії в плані комбінованого лікування.

З  жовтня  2009 року відділення очолив Василь Васильович Бойко. Протягом 2010-2011 років у відділенні відбулась реконструкція та капітальний ремонт, покращились умови перебування хворих та роботи медичного персоналу, збільшилось число палат, тощо.

У 2011 та 2012 роках працівники відділення взяли участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю, яка відбулась на базі обласного онкологічного диспансеру з  питань клініки, діагностики, лікування онкологічних захворювань та онкогінекологічних захворювань (за участю міністра охорони здоров’я Р.Богатирьової).

У 2013 році саме ІІ хірургічне відділення пухлин голови та шиї започаткувало проведення регіональних науково-практичних конференцій для різнопрофільних фахівців медичної служби області. Так, 21 червня 2013 року відбулась конференція з актуальних питань діагностики та лікування хворих із злоякісними пухлинами порожнини рота та ЛОР-органів. 3 жовтня 2013 року відбулась конференція на тему «Новоутвори щитоподібної залози: проблеми діагностики, лікування, диспансеризації». З 1 грудня 2013 року функціонує кабінет хірургічної патології щитоподібної залози, де проводиться ТАПБ щитоподібної залози, внаслідок чого збільшилися показники раннього виявлення патології щитоподібної залози та показники хірургічного лікування.

Лікарями відділення вдосконалюються методи хірургічного лікування пухлин, зокрема використовується новітнє обладнання,  таке як високочастотна радіохірургія, розробляються різноманітні способи пластичного закриття дефектів після первинних операцій. Впроваджується в практику використання онкомаркерної діагностики. На базі відділення проводиться лікування хворих в рамках міжнародних клінічних досліджень. Лікарі відділення залучаються до наукової роботи, що проводиться працівниками кафедри.