Уродженець м. Ходорова Львівської області, випускник Івано-Франківського медінституту, 1982 р.н. Працює на посаді заступника головного лікаря з медичної частини з квітня 1999р., з 10.10.2019р. – медичним директором. З 2014р. є спеціалістом вищої категорії по організації управління охорони здоров’я. По сумісництву С. Цибран працює онкохірургом хірургічного відділу №2 (відділ пухлин голови та шиї), має вищу кваліфікаційну категорію по онкохірургії.

Здійснює керівництво  онкоцентром у порядку делегованих йому генеральним директором повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.

У межах делегованих йому повноважень і компетенції:

 • контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я;
 • забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
 • впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму;
 • створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;
 • планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів КНП «ПКОЦ ІФ ОР»;
 • організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

Основні показники роботи стаціонару  КНП»ПКОЦ ІФ ОР»
Найменування показника КНП «ПКОЦ ІФ ОР»
2000 2010 2020
Поступило хворих 4311 6560 8316
Виписано хворих 4319 6507 8304
Зайнятість ліжка 303,4 320,8 274,3
Виконано плану л/днів 104,3 94,5 80,8
Обіг  ліжка 16,0 23,2 36,2
Середня тривалість перебування хворого 19,0 13,8 7,6
Лікарняна летальність 0,6 0,2 0,3
Хірургічна активність 48,1 72,9 80,4
Післяопераційні  ускладнення, % 4,2 1,8 1,4
Післяопераційна летальність 0,9 0,3 0,3
Середній ліжкодень до операції 5,9 3,9 1,6
Середній ліжкодень після операції 10,9 11,6 8,2
Середній ліжкодень до спеціального лікування 4,4 2,2 1,1
Виконано операцій 2089 2550 2431
Профільність 86,3 93,4 96,9
Померло 26 14 25

Рішенням сесії   Івано-Франківської обласної ради від 20.09.2019р.  №1231-30/2019 «Про створення КНП «ПКОЦ ІФ ОР» заклад перетворено в  Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської  обласної ради».

Персонал в роботі керується:

 1. Ліцензією на медичну практику – наказ МОЗ №116 від 20.01.2020р.
 2. Ліцензією на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 21.11.2019р.  (термін дії до  21.11.2024р.)
 3. 3.Ліцензією Державної інспекції ядерного  регулювання України на право провадження діяльності з використання   ДІВ  від  26.03.2021р. (термін дії до   14.07.23р.
 4. Акредитаційним сертифікатом вищої категорії №014813 Серія МЗ від 27.02.2020р.  (термін дії  до   17.06.2022р.)
 5. 5.Атестатом про акредитацію КДЛ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 від  30.07.2020р. (дійсний до 29.07.2025р.)
 6. Сертифікатом на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 до 04.11.2021р.

Автор та співавтор 20 статей з актуальних питань лікування злоякісних новоутворів голови та шиї, запатентованої «Методики лікування хворих з місцево поширеним раком гортані».

Цибран С. С. є делегатом чотирьох з’їздів онкологів України, міжнародної конференції (м. Рим, Італія), учасником з’їздів онкологів, симпозіумів, численних всеукраїнських та обласних конференцій. Нагороджений грамотою МОЗ України в 2006 році, подякою МОЗ України  в 2016 році.