Уродженець м. Ходорова Львівської області, випускник Івано-Франківського медінституту, 1982 р.н. Працює на посаді заступника головного лікаря з медичної частини з квітня 1999р. З 2014р. є спеціалістом вищої категорії по організації управління охорони здоров’я. По сумісництву С. Цибран працює онкохірургом хірургічного відділу №2 (відділ пухлин голови та шиї), має вищу кваліфікаційну категорію по онкохірургії.

Здійснює керівництво онкодиспансером у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.

У межах делегованих йому повноважень і компетенції:

  • контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я;
  • забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
  • впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму;
  • створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;
  • планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів ОКОД;
  • організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

За період перебування на посаді всі основні показники роботи стаціонару серйозно покращились. В порівнянні з 2000 р. пацієнтів у 2013 р. поступило практично в 2 рази більше (4311-8010), середня тривалість перебування зменшилася з 19,0 до 11,4, хірургічна активність складає 66,7% — виконано 2818 операцій, у 2000р. проведено 1957 операцій, хірургічна активність складала 48,1%. Профільність по закладу складає 93,5% (у 2000р. — 84,9%), середній л/день до спецлікування — 1,9 (був 4,4;, середній л/день до операції складає 3,0 (був 5,9); середній л/день після операції -10,3 (був 12,6);

Післяопераційні ускладнення у 2013 р. склали 1,9% (було 4,2%), післяопераційна летальність — 0,6% (була —1,3%), лікарняна летальність — 0,3% (була 0,7%).

При безпосередній участі заклад отримав акредитаційний сертифікат вищої категорії (серія МЗ №012374 по 08.04.2018р.), ліцензію на медичну практику, видану МОЗ України 10.10.2012р. (серія АД №063381), ліцензію на наркотики, видана Комітетом з контролю за наркотиками по 19.03.2020р. (серія АE № 637742), ліцензію на право провадження діяльності з використанням ДІВ (Серія ОВ №030287), термін дії до 14.07.2018р. В закладі функціонує клініко-діагностична лабораторія, яка має свідоцтво про атестацію (№ 002034) терміном дії до 11.05.2016р.

Автор та співавтор 20 статей з актуальних питань лікування злоякісних новоутворів голови та шиї, запатентованої «Методики лікування хворих з місцево поширеним раком гортані».

Цибран С. С. є делегатом трьох з’їздів онкологів України, міжнародної конференції (м. Рим, Італія), учасником з’їздів онкологів країн СНД (2000р. — м. Київ, 2002 р. — м. Мінськ, 2005 р. — м. Баку, Азербайджан), симпозіумів, численних всеукраїнських та обласних конференцій.

Нагороджений грамотою МОЗ України в 2006 році.