Питома вага хворих, які померли до року з моменту встановлення діагнозу за 2012 рік