Основні показники діяльності онкослужби за І-е півріччя 2014 року.