Основні показники діяльності онкослужби за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком