Баланс (звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2021 року