Романчук Володимир Романович після закінчення у 1982 році Івано-Франківського державного медичного інституту працював лікарем-хірургом, заступником головного лікаря, головним лікарем на Хмельниччині. З 1987 року по даний час працює в обласному онкологічному диспансері. З початку на посаді заступника головного лікаря, а з 1991 року — головний лікар.

Завдяки ініціативі та наполегливості В. Романчука приведено ліжковий фонд у відповідність до структури онкологічної захворюваності населення області, зросла кількість ліжок диспансеру, а також збільшилась кількість хірургічних втручань до 3000 на рік. Інтенсивно впроваджується в практику найсучасніші методики діагностики та лікування онкологічних хворих з використанням ендолімфатичного введення хіміопрепаратів, променевої терапії, що дає можливість переводити неоперабельні стадії хвороби в операбельні. В 1997 році з ініціативи В. Романчука організовано клінічний мамологічний центр. На тлі зростання обсягів стаціонарної та консультативної допомоги оптимізувалось використання ліжкового фонду, зменшились показники середнього перебування хворого на ліжку, зросла хірургічна активність та ін. Активно вирішувались господарські проблеми. Здійснені численні капітальні і текучі ремонти корпусів та відділень, всі відділення оснащені сучасними комп’ютерами. В закладі працює комп’ютерний томограф та магнітно-резонансна томографія, а також впроваджено імуно-гістохімічні дослідження.

В.Романчук є ініціатором відкриття обласного кабінету патології шийки матки на базі обласного онкологічного диспансеру та кабінету моніторингу хірургічної патології щитоподібної залози.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «онкохірургія» та за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я».

Делегат останніх трьох з’їздів онкологів України та двох з’їздів онкологів СНД, численних наукових конференцій. Автор 25 статей з актуальних питань організації онкологічної допомоги населенню та лікування злоякісних захворювань. Романчук В. Р. був головою оргкомітету 4-х науково-практичних конференцій з міжнародною участю та з’їзду радіологів України в 2011 році, які проходили на території області.

Тісно співпрацює із засобами масової інформації, часто виступає в «круглих столах» на радіо і телебаченні з актуальних питань онкології.

За суттєві заслуги в організації онкологічної служби Прикарпаття, високий професійний рівень, особистий внесок в процес лікування онкохворих В. Романчук нагороджений грамотами Управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, а також Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України. В 2009 році заклад нагороджений срібною відзнакою «Визнання року — 2009» національною презентаційно-рейтинговою програмою «Діловий імідж України». В 2013 році за активну позицію, інтенсивну, спільну з ОІАЦ МС діяльність щодо інформаційного забезпечення галузі нагороджений грамотою, а також отримав подяку від президента Благодійного фонду «Мати Тереза».

В 2005 році Романчуку В. Р. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».