Примітки до річної звітності
Звіт про власний капітал
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Звіт про фінансові результати
Баланс за 2021 рік
Звіт незалежного аудитора на 2021 рік
Звіт по виконанню фінансового плану за І кв. 2022 року
Фінансовий план за І кв. 2022 року
Довідка діяльності КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР» за I квартал 2022
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП «ПКОЦ ІФОР» за I квартал 2022
Зміни до фінплану від 09.03.22
Звіт про виконання фінплану за ІV кв 2021
1 2 3 9