10-11 квітня 2019 року у м.Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету ім.М.Пірогова відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря». В роботі конференції взяла участь завідуюча патологоанатомічного відділення КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» Ярослава Шулепа.

На конференції розглядалися питання комплексного, мульти- та трансдисциплінарного підходу до сучасної патоморфологічної діагностики у практиці сучасного лікаря. Головною метою конференції було об’єднати досвід патологів та клініцистів різних спеціальностей задля поліпшення якості медичної допомоги. Висвітлювались важливість зв’язку «клініцист–морфолог» у верифікації діагнозу та вибір тактики подальшого медикаментозного лікування.

Конференція відбулась у сучасному форматі «Interactive» за участю провідних фахівців з України та Європи з патологічної анатомії, онкології, інфекційних хвороб, онкогінекології, педіатрії, хірургії.