Колектив хірургічного відділення № 1 КЗ ПКОЦ у складі завідувача Партикевича Ю.Д., заст. гол. лікаря Семеніва П.М., лікаря онкохірурга Ткачука Ю.Б. взяли участь в роботі міжнародної конференції «Нове у хірургії  раку шлунково-кишкового тракту» з пре-курсом «Сучасні аспекти імунотерапії злоякісних новоутворень». Конференція тривала 3 дні протягом яких були висвітлені сучасні підходи до діагностики і лікування раку ШКТ. Особлива увага приділена застосуванню малоінвазивних втручань та якості проведення хірургічного компоненту лікування пухлин шлунково-кишкового тракту.