14 лютого 2019 року в  КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» проведена медична Рада за підсумками діяльності закладу в 2018 році.

В умовах диспансерного відділення оглянуто 49207 пацієнтів. Стаціонарно проліковано 7811 хворих.

В умовах денного стаціонару отримали медичну допомогу 2140 хворих.

Лікарі онкологи обговорили питання оптимізації ліжкового фонду в умовах реформування медичної галузі, оснащення закладу новою діагностично-лікувальною апаратурою, розширення показів до застосування малоінвазивних методів лікування, впровадження нових та удосконалення існуючих методик оперативних втручань.