Клінічна діагностична лабораторія комунального закладу «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» є основною ланкою в лікувально-діагностичній роботі закладу. КДЛ включає в себе такі підрозділи: загально-клінічний, біохімічний, імунологічний, гематологічний, цитологічний та ургентний. В сучасній лабораторній практиці використовуються новітні  набори тестів і дослідження, які дозволяють глибше і ефективніше розуміти механізми патологічних процесів. В щоденній роботі клініциста результати аналізів пацієнта відіграють важливу, а іноді і вирішальну роль в постановці діагнозу, виборі тактики лікування і профілактиці захворювань.

Лабораторне відділення КЗ «ПКОЦ» постійно розвивається. Йти в ногу з часом є пріоритетом нашої діяльності у всіх напрямках. Наша лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони  здоров’я 02 грудня 2015 р. Термін чинності виданого свідоцтва про атестацію — 4 роки. В даний час йде підготовка до акредитації на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ENISO 15189:2015.

Ми регулярно беремо участь у різноманітних видах зовнішнього контролю якості досліджень, а також проводимо внутрішній контроль. Покращення менеджменту КДЛ є запорукою отримання високої якості надання послуг пацієнтам та продуктивної і результативної взаємодії з усіма підрозділами диспансеру.

Колектив лабораторії представлений лікарями-лаборантами, біологами, лаборантами і молодшим медичним персоналом. Більшість працівників є висококваліфікованими фахівцями з другою, першою і вищою професійними категоріями, молоді спеціалісти активно працюють над вдосконаленням свої професійних навиків, беруть участь у профільних семінарах, конференціях, стажуваннях.

Матеріально-технічна база представлена сучасним лабораторним обладнанням, яке дозволяє точно і якісно проводити дослідження в сфері гематології, біохімії, імунології та цитології. В арсеналі апаратів КДЛ наявний напівавтоматичний біохімічний аналізатор BS 3000 та напівавтомат BA 300, імуноферментний аналізатор ER 500, аналізатор глюкози EKSAN-Gm (виробництво Литва), напівавтоматичний двоканальний коагулометр HumaclotDUOPlus (Німеччина), аналізатор електролітів АЭК-01 та ін. Обладнання постійно оновлюється та регулярно проходить метрологічну повірку.

Перелік основних досліджень лабораторії

  • Гематологічні (загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули і описом морфології формених елементів; підрахунок тромбоцитів, ретикулоцитів; підрахунок пунктату кісткового мозку).
  • Загально-клінічні (загальний аналіз сечі; аналіз сечі за Нечипоренком, за Зимницьким; аналіз калу на яйця глист та найпростіші; аналіз зіскоба на ентеробіоз; дослідження фізичних властивосте та мікроскопія осаду випітних рідин, мікроскопія виділень зі сечо-статевих органів)
  • Цитологічні (вивчення за допомогою світлової мікроскопії особливостей клітин і неклітинних компонентів в мазку і з матеріалу різних органів і тканин хворого)
  • Біохімічні (загальний білок, альбумін, загальний білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, лужна фосфатаза, альфа-амілаза, глюкоза, креатинін, сечовина, загальний холестерин, кальцій загальний; кальцій іонізований, натрій, калій, хлориди, визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, міжнародного нормалізованого відношення, фібриногену, активованого часткового тромбопластинового часу , гематокриту, визначення часу згортання крові та тривалості кровотечі).
  • Імунологічні (визначення групи крові і резус-приналежності, визначення концентрації гормонів і онкомаркерів: тиреотропний гормон (TSH), тироксин вільний (FT4), антитіла до тиреопероксидази (анти-ТПО), онкомаркер яєчників (CA 125), онкомаркер молочної залози (CA 15-3), простат-специфічний антиген загальний (TPSA); раковоембріональний антиген (РЕА), експрес-діагностика гепатиту В, гепатиту С, ВІЛ, рівня Тропоніну І).

Впродовж року спеціалістами нашого відділення виконується близько 50 000 загальноклінічних та гематологічних аналізів, 70 000 біохімічних, 2000 імунологічних та 20 000 цитологічних аналізів.

Клінічна діагностична лабораторія тісно співпрацює з поліклінікою, денним стаціонаром та стаціонарними відділеннями диспансеру. Це дозволяє корегувати кількість та спектр лабораторних досліджень у конкретному клінічному випадку і дати коректну оцінку результатів, співставивши їх з клінічними даними.