Клініко-діагностична лабораторія існує з дня заснування Івано-Франківського обласного онкологічного диспансеру, сьогодні Комунальний Заклад «Прикарпатський клінічний онкологічний центр». Клінічна діагностична лабораторія  є основною ланкою в лікувально-діагностичній роботі закладу.

КДЛ включає в себе такі підрозділи: загально-клінічний, біохімічний, імунологічний, гематологічний, цитологічний та ургентний. В сучасній лабораторній практиці використовуються новітні  набори тестів і дослідження, які дозволяють глибше і ефективніше розуміти механізми патологічних процесів. В щоденній роботі клініциста результати аналізів пацієнта відіграють важливу, а іноді і вирішальну роль в постановці діагнозу, виборі тактики лікування і профілактиці захворювань.

У КДЛ працюють 4 лікаря-лаборанта, 4 біолога, 11 лаборантів в клінічному та біохімічному підрозділах та 6 лаборантів в цитологічному  підрозділі, 3 молодші медичні сестри. Більшість працівників є висококваліфікованими фахівцями з другою, першою і вищою професійними категоріями, молоді спеціалісти активно працюють над вдосконаленням свої професійних навиків, беруть участь у профільних семінарах, конференціях, стажуваннях.

Клініко-діагностична лабораторія має сертифікат акредитації. В даний час йде підготовка до акредитації на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015.

В КДЛ виконуються наступні дослідження, які необхідні для онкологічної служби:

  • біохімічні (загальний білок, альбумін, загальний білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, лужна фосфатаза, альфа-амілаза, глюкоза, креатинін, сечовина, загальний холестерин, кальцій загальний, СРБ, ліпаза, бікарбонати, сечова кислота, кальцій іонізований, натрій, калій, хлориди, визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, міжнародного нормалізованого відношення, фібриногену, активованого часткового тромбопластинового часу , тромбі нового часу, Д-дімерів, Антитромбіну ІІІ, РФМК,  визначення часу згортання крові по Лі-Уайту);
  • цитологічні (дослідження ендоскопічного матеріалу, отриманого при бронхо-, езофаго-, гастро-, дуодено-, колоно- и цистоскопіях; дослідження пунктатів із пухлин та пухлиноподібних утворів різноманітної локалізаціі: голови, шиї, лімфатичних вузлів, молочних залоз, кісток, м’яких тканин, шкіри, простати; дослідження тонкогольної аспіраційної біопсії утворів щитоподібної залози під контролем УЗД із оцінкою адекватності забору матеріалу безпосередньо під час пункції; дослідження ексфоліативного матеріалу (транссудати, ексудати черевної, плевральної і перикардіальної порожнини, промивні води бронхів і сечового міхура, сечі, харкотиння, виділення із ран, виразок, свищів, виділення із молочних залоз, аспірати із порожнини матки); скринінгові дослідження гінекологічного матеріалу із шийки матки та цервікального каналу; операційна експрес-діагностика; оцінка естрогенної насиченості гінекологічних мазків; визначення статевого хроматину у пунктатах пухлин молочної залози) -вивчення за допомогою світлової мікроскопії особливостей клітин і неклітинних компонентів в мазку і з матеріалу різних органів і тканин хворого;
  • гематологічні (загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули і описом морфології формених елементів; підрахунок тромбоцитів, ретикулоцитів; підрахунок пунктату кісткового мозку);
  • загальноклінічні дослідження сечі та іншого  біоматеріалу (загальний аналіз сечі; аналіз сечі за Нечипоренком, за Зимницьким; аналіз калу на яйця глист та найпростіші; аналіз зішкрібу на ентеробіоз; дослідження фізичних властивостей та мікроскопія осаду випітних рідин, мікроскопія виділень зі сечо-статевих органів);
  • імунологічні (визначення групи крові і резус-приналежності, визначення концентрації гормонів і онкомаркерів: тиреотропний гормон (TSH), тироксин вільний (FT4), антитіла до тиреопероксидази (анти-ТПО), онкомаркер яєчників (CA 125), онкомаркер молочної залози (CA 15-3), простат-специфічний антиген загальний (TPSA), раковоембріональний антиген (РЕА),ХГЧ, експрес-діагностика гепатиту В, гепатиту С, ВІЛ, рівня Тропоніну І.

Дуже велика увага приділяється цитологічному підрозділу КДЛ, лікарі та біологи якого  постійно проводять консультативну роботу із цитологами районів та інших регіонів України.

За рік КДЛ виконує близько 200 тисяч різних досліджень, щорічно підвищуючи їх кількість. Гематологічні  та біохімічні дослідження проводяться на сучасних автоматичних аналізаторах, дослідження системи гемостазу, ІХЛА — на напівавтоматичних аналізаторах. Обладнання постійно оновлюється та регулярно проходить метрологічну повірку.

Внутрішньолабораторний контроль якості проводиться щодня на всі види досліджень сертифікованими контрольними матеріалами. Кожні 3 місяці КДЛ бере участь в міжлабораторному контролі  якості. Дані досліджень, проведених в КДЛ, використовуються в наукових роботах співробітників центру.

Клінічна діагностична лабораторія тісно співпрацює з поліклінікою, денним стаціонаром та стаціонарними відділеннями центру. Це дозволяє корегувати кількість та спектр лабораторних досліджень у конкретному клінічному випадку і дати коректну оцінку результатів, зіставивши їх з клінічними даними.